Yau Ma Tei and Tsim Sha Tsui Culture and Arts Ass

活動資料

 油尖區文化藝術協會  主辦            
油尖旺民政事務處 協辦
油尖旺區議會 贊助 

戊子新春書畫雅集

其他活動選項