Yau Ma Tei and Tsim Sha Tsui Culture and Arts Ass

活動資料

 油尖區文化藝術協會  主辦            
油尖旺區議會 贊助  油尖旺民政事務處 協辦

環球對聯書法邀請展

 

其他活動選項