Yau Ma Tei and Tsim Sha Tsui Culture and Arts Ass

活動資料

    油尖區文化藝術協會 主辦

油尖旺區議會 贊助

香港對聯邀請展

其他活動選項