Yau Ma Tei and Tsim Sha Tsui Culture and Arts Ass

活動資料

          油尖區文化藝術協會 主辦

尖旺民政事務處 協辦    油尖旺區議會 贊助


慶祝香港特別行政區成立十五周年

香港美術作品展

其他活動選項