Yau Ma Tei and Tsim Sha Tsui Culture and Arts Ass

活動資料

        油尖區文化藝術協會 主辦

尖旺民政事務處 協辦    油尖旺區議會 贊助


香港名家扇面邀請展

其他活動選項