Yau Ma Tei and Tsim Sha Tsui Culture and Arts Ass

活動資料

       油尖區文化藝術協會 主辦

油尖旺民政事務處 協辦  油尖旺區議會 贊助

水語  香港水彩畫邀請展


 

其他活動選項