Yau Ma Tei and Tsim Sha Tsui Culture and Arts Ass

活動資料

   油尖區文化藝術協會 主辦

油尖旺民政事務處 協辦  油尖旺區 議會 贊助

師生及會員書畫作品展


其他活動選項